Půl kilometru dlouhý zaplavený příkop. A v něm sedm pirátských lodí. Jejich cílem je dobýt město. Takový je scénář „námořní“ bitvy, která se v nábřežním příkopu pevnosti Terezín odehraje poslední srpnovou sobotu. Akce se tu koná vůbec poprvé. Bitvu připravují členové Klubu lodi La Grace, která má v pevnosti expozici námořní historie českých zemí.

„Ještě předtím dopoledne se zájemci mohou pobavit v Kavalíru 2, kde se utáboří v pirátské vesnici posádky všech plavidel a připraví pro návštěvníky řadu překvapení a soutěží,“ láká diváky organizátor bitvy František Šefl.

SEHNAT POVOLENÍ ZABRALO TŘI MĚSÍCE

Samotná bitva se odehraje po obědě. „Nebudou při ní chybět výstřely z pušek a kanónů. Chceme, aby si návštěvníci nejen prohlédli funkčnost opravených zdí, ale také se pobavili,“ popsal Šefl.

Na dobývání města se bude podílet několik škunerů dlouhých přes deset metrů. „Některé připlují do Terezína po řece a z ní je do příkopu bude muset přenést jeřáb,“ dodal organizátor.

Nábřežní příkop o ploše zhruba 30 tisíc metrů čtverečních se při nedělní zkoušce zaplnil vodou z řeky Ohře do výšky hladiny zhruba 1,5 metru. Pro povolení tohoto testu museli pořadatelé získat kladná stanoviska od sedmi institucí. Trvalo to tři měsíce.

CVIČNÉ NAPOUŠTĚNÍ TRVALO DÉLE

Naposledy příkop zaplavily povodně v roce 2013. „Při nové hrozbě povodní by se příkop zaplavil úmyslně, aby se vyrovnal tlak vody působící na ochrannou zeď z Ohře,“ uvedl historik sdružení Terezín město změny Jiří Hofman.

Napouštění trvalo místo odhadovaných čtyř hodin třikrát déle.

„Místo původních šesti obloukových vpustí, jak uvádějí historické dokumenty, voda proudila z řeky napouštěcím zařízením do příkopu pouze jednou rourou. Při kontrole jsme nezjistili žádné netěsnosti na kamenných zdech ani stavidlech,“ přiblížil průběh testu Hofman.

Večerní vypouštění už podle něj proběhlo v předpokládaném čase.

PŘÍKOP MĚL OBRANNOU FUNKCI

Systému opevnění s využitím vody jako obranného prvku bylo v Evropě využito u řady pevností, ale jen u několika z nich se zachovalo až do současnosti. Terezín je v tomto směru v Česku unikátem.

„Vodní systém měl za cíl zaplavit během několika dnů kotliny ležící na dvou protilehlých stranách pevnosti. Vytvořili je stavitelé při vykutání zeminy použité k vybudování obranných valů,“ doplnil Jiří Hofman.

ZKOUŠKU PROVEDLI DOBROVOLNÍ HASIČI

Celou pevnost pak chránily vodou zaplavené příkopy. „Ten, který jsme zkušebně zaplavili v těchto dnech, měl i jiný význam, například ještě v 19. století sloužil jako zdroj vody pro pevnostní město,“ vysvětlil historik.

Zkoušku zaplavení příkopu provedli členové městské jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Ti pečují o celý komplex protipovodňových opatření včetně montáží a kontroly napouštěcích a vypouštěcích stavidel.