Vratku spočítali kontroloři Centra pro regionální rozvoj (CRR) na částku přes milion korun. S penále za prodlení při splácení by mohla přesáhnout i 2 miliony. Ty sdružení na účtu nemá. Pokud by je ale potřebovalo, právě půjčku 2,1 milionu mu krajští zastupitelé v pondělí odhlasovali. Lidé ze sdružení mají podle svých slov čisté svědomí. Pokud mají něco platit, chtějí výslednou částku zákonnými prostředky co nejvíc snížit.

To, zda projekty nakládají řádně s evropskými penězi, kontroluje CRR. Nedávno tři měsíce prověřovalo i projekt „Terezín – projekt oživení historických památek“ v režii zmíněného sdružení, které získalo na rekonstrukci památek v Terezíně skoro půl miliardy z rozpočtů EU a ČR. Projekt byl skoro bez problému. V jednom opraveném objektu jsou ale nevyužívané speciální skříně, které měly sloužit k ukládání dokumentů.

„V objektu Retranchment 5 je část majetku nevyužita, respektive je zabalena v původním obalu,“ uvedli kontroloři a vyčíslili nezpůsobilé výdaje asi na 100 tisíc korun. Větší problém je další položka za vzduchotechniku i její instalaci v nevyužité jídelně v Dělostřeleckých kasárnách. Náklady na větrání i montáž zařízení kontroloři spočítali asi na 900 tisíc.

Podle vedení sdružení má nevyužití klimatizace objektivní důvody. Z projektu odešel jeden z partnerů, který měl najít pro jídelnu využití. „Byla v projektu původně zahrnuta, začala se realizovat, ale v určité fázi odešel z projektu nadační fond Leo Bäcka, který chtěl prostor využít včetně ubytování a stravování,“ vysvětlil ředitel sdružení Miloslav Kubíček.

V této části kasáren nakonec skončila Vysoká škola aplikované psychologie. „Předpokládalo se, že zabere větší prostor včetně těch, kde se můžou realizovat služby jako stravování. Proto tam jídelna zůstala, i když bez vybavení. Vzduchotechnika už byla zabudovaná,“ vyložil Kubíček. Zájemce čistě o provoz jídelny se nenašel, sdružení je ostatně omezeno v tom, kdo by to mohl být. Podnikatelskému subjektu nemůže jídelnu kvůli podmínkám dotace pronajmout.

Výdaje související s pořízením tohoto majetku přesto označilo CRR jako nezpůsobilé a po sdružení je chce zpátky. „Namítali jsme proti tomu své, námitky ale akceptovány nebyly s tím, že to jde na další stupeň kontroly,“ dodal Kubíček. S krajem v zádech je nyní lidem z vedení sdružení lépe. „Bezesporu jsem rád, že nám kraj půjčku poskytne. Ty cashové prostředky prostě k dispozici nemáme, kdyby z nějakých důvodů došlo k tomu, že bychom to museli uhradit a pak se teprve snažit, aby byla částka snížena,“ řekl ředitel. „Důležité je, že se nejednalo o jakékoliv zneužití majetku, zpronevěru, rozprodávání či využívání zcela proti podmínkám, ale jen o to, že je majetek nevyužívaný,“ doplnil.

Kubíček netuší, kdy by mohlo být o odvolání vůči výsledkům kontroly CRR rozhodnuto. „Může to být do konce příštího roku, ale třeba i za dva nebo tři roky,“ sdělil. Je tedy pravděpodobné, že do té doby už bude rozhodnuto o tom, zda památky Terezína převezme po zániku sdružení v příštím roce výhradně Ústecký kraj, o což ho nyní žádá město Terezín. „Připravujeme materiál do zastupitelstva, jednáme o tom i v koalici, jakou formu by to mělo mít,“ potvrdil náměstek hejtmana a zároveň předseda správní rady sdružení Terezín - město změny Martin Klika.

Na přípravě materiálu, který v zastupitelstvu Ústeckého kraje prošel naprostou převahou hlasů, spolupracovaly tři odbory krajského úřadu. „Dokud nebude pravomocné rozhodnutí o platbě, finanční prostředky sdružení neuvolníme. Budeme je držet tady u nás na ekonomickém odboru. Odešleme je, jen když to bude nezbytně nutné,“ ujistil Klika.

Zastupitele zajímalo, jak případně sdružení půjčku splatí. Náměstek hejtmana připomněl, že Terezín - město změny produkuje určité finanční prostředky ze vstupného. „Otázkou je, jak velká sankce přijde. Jestli to bude sdružení z toho schopné financovat, nebo jestli to půjde za zřizovateli sdružení, tedy krajem a Terezínem,“ řekl Klika.