Hlavní projev tryzny přednese předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil. Kromě něj přislíbili účast například předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová či předseda Ústavního soudu Pavel Rychecký. Pietního shromáždění se pravidelně účastní reprezentanti zastupitelských sborů zemí, jejichž příslušníci prošli represivními zařízeními v Terezíně a Litoměřicích.

Terezínskou tryznu pořádá Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v ČR a Terezínskou Iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny převzal ministr kultury ČR Martin Baxa.

Centrum studií genocid se stěhuje do Wieserova domu. Nové prostory ukázal šéf centra Šimon Krbec
V Terezíně už léta zkoumají genocidu. Teď se stěhují z kasáren do Wieserova domu

Po nástupu Čestné stráže a hudby Armády ČR bude tryzna v 10 hodin zahájena kladením věnců a kytic. Státní hymna zazní v podání pěvkyně Jany Červinkové, po které přivítá zúčastněné ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Následně přijde na řadu hlavní projev předsedy Senátu Parlamentu Miloše Vystrčila, na který naváže slovo pamětníka. Letos jím bude Hana Sternlichtová, bývalá vězeňkyně terezínského ghetta. Následovat bude tradiční křesťanská a židovská modlitba, program tryzny pak bude zakončen hudebním vystoupením dívčího pěveckého sboru Modrásci z Litoměřic.

Tryzna v Terezíně se každoročně koná vždy třetí neděli v květnu na závěr Mezinárodních pamětních dní odboje jako odkaz takzvané Buchenwaldské přísahy. Jejím obsahem bylo prohlášení osvobozených vězňů koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945, že neustanou v připomínání válečných událostí, dokud nebudou vymýceny všechny kořeny nacismu.

Obsáhlý dokumentární film je rozdělený do čtyř částí. Je možné ho sledovat na počítači, anebo prostřednictvím VR brýlí.
FOTO: Rozmanitou krajinu Litoměřicka ukazuje nová letecká videomapa

„Letošní nedělní program bude doplněn o dvě významné akce. Již od 8.30 vyjde od nádražní budovy v Bohušovicích nad Ohří na místo konání Terezínské tryzny symbolický pochod se svitky tóry, zachráněné z území tehdejšího protektorátu. Svitky byly zrestaurovány a uloženy ve Velké Británii a nyní budou slavnostně předány do rukou naší sesterské organizace Beit Terezín v Izraeli. K předání dojde ve 13 hodin ve Wieserově domě v Terezíně,“ uvedl mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada.