Po kolotoči jednání došlo k dohodě: město může částku zaplatit v následujících pěti letech ve splátkách, ručit však bude městským majetkem v hodnotě 12 milionů korun.

„Bankrot nedovolím,“ prohlásila v úterý starostka Terezína Růžena Čechová po schůzce se zástupcem České spořitelny, s nímž vedení radnice domlouvalo možnosti zástavy.

V úvahu přichází například budova kulturního domu a jeden z městských obytných domů. Smlouvu s garancemi musejí ještě před jejím podpisem schválit terezínští radní a následně i zastupitelé. Do konce října.

V ručení obytným domem starostka problém nevidí: „Město mělo v minulosti několik úvěrů, při nichž ručilo bance obytnými domy – například když jsme plynofikovali České a Nové Kopisty nebo budovali plynovou kotelnu na škole. O střechu nad hlavou se lidi bát nemusejí.“

Pozemky golfového hřiště, jejichž prodejem měl být úvěr hrazen, stále nelze prodat, protože ministerstvo obrany zatím nezrušilo podmínky manipulace s majetkem převzatým od Armády ČR, o něž město Terezín požádalo. Podle ministerstva obrany se tak stane do konce letošního roku.

„Zprvu to vypadalo, že budeme muset hledat pomoc u jiných bank, nakonec nám spořitelna sama nabídla přeúvěrování,“ řekla terezínská starostka Růžena Čechová.

Město tak bude úvěr splácet v následujících pěti letech po pravidelných čtvrtletních splátkách, které by ho neměly finančně příliš zatížit. V případě jakéhokoliv mimořádného umoření úvěru nemá být město penalizováno.

„Ať celkové splacení nebo částečné mimořádné splátky budou akceptovány ze strany České spořitelny bez sankcí,“ vychází městu vstříc banka. K takové situaci by mohlo dojít poté, až bude možné golfové hřiště prodat.

„Situace města není v žádném případě jednoduchá, je stále Českou spořitelnou pečlivě sledováno a každý měsíc musí předkládat výpis výsledku hospodaření,“ sdělil tajemník Miloslav Kubíček.

Terezín tak doplácí na pochybení bývalého vedení města. Janu Horníčkovi, bývalému starostovi, se klade za vinu, že prosazoval nereálný Europrojekt za zhruba osm miliard korun jako jedinou variantu revitalizace města. Jediným zrealizovaným projektem Europrojektu byla výstavba golfového areálu, kvůli němuž je nyní město zadluženo.

Město Terezín zaslalo letos v červnu litoměřickému státnímu zastupitelství trestní oznámení na bývalého terezínského starostu Jana Horníčka, zda se nedopustil trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Na základě zjištěných skutečností zahájil počátkem září policejní útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie vůči němu úkony trestního řízení.