Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice, předal městu stavbu takzvaných kleští, části pevnostního systému městské památkové rezervace.

Účetní hodnota převedené stavby je téměř 2,3 milionu korun. Město Terezín za pomoci Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu postupně přebírá od státu veškeré součásti tohoto pevnostního systému do svého majetku s cílem zapsat Městskou památkovou rezervaci Terezín do seznamu památek UNESCO.