Žádost o dotaci ve výši zhruba čtyři miliony korun terezínská radnice už na ministerstvo pro místní rozvoj poslala a nyní čeká na její vyřízení. Po schválení ministerstvem přejde žádost na krajský úřad a teprve poté bude město vyzváno k podepsání smlouvy.

Nezaměstnanost v Terezíně patří na Litoměřicku i v kraji k nejvyšším, v současné době činí zhruba 13,5 procenta, což je výrazně víc, než je krajský průměr.

„Proto jsme uvítali možnost získat podporu zaměstnanosti a jejím prostřednictvím nezaměstnanost snížit. Předpokládaných deset nových pracovních míst, která by se měla vytvořit v uvažovaných technických službách, jsou dobrým počinem. Úklid města máme zatím zajištěný dodavatelsky a jsme s ním spokojeni. Nejedná se tedy o jejich náhradu," uvedla místostarostka Terezína Hana Rožcová.

Jak Deník dále zjistil, prostředky, pokud je město získá, se zatím využijí na vytvoření technické skupiny. „Udržitelnost projektu je pět let a během této doby nesmí být vytvořený subjekt využit ke komerčním účelům. Proto technická skupina bude mít na starosti péči o údržbu protipovodňových opatření, jež jsme před dvěma měsíci převzali od státního podniku Povodí Ohře do správy. Vedle technických záležitostí a drobných oprav, týkajících se funkčnosti technologií, se její pracovníci budou věnovat sekání trávy a úklidu kolem protipovodňových opatřeních," doplnil Robert Czetmayer, vedoucí odboru rozvoje, výstavby a správy majetku města Terezín, pod který bude nejspíš skupina patřit.

Deset nových pracovníků má mít minimálně učňovské vzdělání v technických oborech a nejlépe s praxí v údržbě sekací a úklidové techniky, zeleně a komunikací.

Pokud se činnost technické skupiny osvědčí, může rada a zastupitelstvo města po skončení období udržitelnosti rozhodnout o změně její struktury. U tohoto období předpokládá, že se skupina přetransformuje na klasické Technické služby, obvykle jako příspěvková organizace města, které převezmou práce týkající se i úklidu.

Protože město Terezín dlouhodobě řeší, jak co nejefektivněji zajistit údržbu, založení vlastních Technických služeb by uvítalo. Nejde o maličkost, protipovodňová opatření tvoří pět kilometrů hrází a 11 hektarů zeleně. Ve městě je pak dalších víc než 30 hektarů zeleně.