Besedovat se bude 19. března v 17 hodin v aule VSAPs Terezín o konkrétních návrzích k vybraným terezínským objektům i k urbanistickému celku. Prezentaci zahájí a účastníky jménem vedení města pozdraví místostarosta a předseda pracovní skupiny Terezín - Vize 2030 Martin Pala.

Prezentovat a diskutovat s účastníky budou pedagogové a studenti ateliéru Jana Hendrycha a Jiřího Janďourka. Moderovat bude publicista a iniciátor Ivan Němec.