Nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón má město Žatec, které získalo právo reprezentovat Ústecký kraj v celostátním kole. Třetí místo za druhou Kadaní obsadil Terezín, který řešil a stále řeší problémy se záchranou historických objektů opuštěných armádou.