Všichni včetně starostů či primátorů měst se sešli v italské Palmanově, aby dohodli spolupráci při obnově svých sídel a přilákali do nich víc turistů.

Tato města spojuje pevnostní charakter s hvězdicovým uspořádáním. „Měla jsem možnost vidět jednotlivé pevnosti a můžu říci, že pevnost Terezín je z nich nejvíce zachovaná. Lišíme se od sebe především tím, jak se k obnově památek přistupuje. Zatím co my jsme objekty od armády dostali v zuboženém nebo dokonce havarijním stavu, naši partneři je přebírají většinou až po rekonstrukci, kterou zajistil stát, nebo je opraví firmy, jež je poté začnou sami využívat. Rozdíl je i ve financování oprav a údržby, v Itálii a Německu je hradí stát, my se musíme orientovat na dotační výzvy, zajistit k tomu potřebné přílože a poté je z vlastních prostředků údržovat," říká místostarosta Terezína Hana Rožcová.

Město požádalo o pomoc pro zajištění dalších oprav kulturní výbor Ústeckého kraje a očekává ji i od rezortní komise, ve které jsou zastoupena rozhodující ministerstva.

Pevnost Nové Zámky byla v době dokončení nejmodernějším renesančním opevněním v mocnářství. Proti Terezínu, o který se nikdy nevedly boje, odolávala několika osmanským nájezdům a největší ránu jí i městu udělaly letecké nálety za druhé světové války. Díky nedostatečné údržbě utrpěla i pevnost Palmanova.

„Budeme se snažit společnými silami získat prostředky na rekonstrukce, vrátit trojici pevností původní hodnoty, aby se mohly stát součástí kulturního dědictví UNESCO. Na půdě Evropského parlamentu pro to uděláme maximum," uvedla Martina Dlabajová.

Po setkání v Palmonově se na podzim uskuteční seminář v Nových Zámcích a příští rok na jaře v Terezíně. Zatím co s těmito městy, která jsou počtem obyvatel mnohem větší, nemá Terezín uzavřenu oficiální dohodu, partnerské smlouvy, trvající už přes deset let, udržuje s německým Strausbergem a slovenským Komárnem. I ta jsou rovněž pevnostními městy, ale mají zachovánu jen část svého opevnění. V dohodách je zakotvena spolupráce i po linii spolků a škol.

„Do Komárna vycestovali členové školního parlamentu naší ZŠ, aby navázali kontakt s jednou místní školou, jejíž zástupci přijedou na letošní Josefínské slavnosti. Do Strausbergu se chystají vyjet hasiči a s Palmanovou se očekává spolupráce mezi spolky vojenské historie," doplnila místostarosta.