„Určitě je to úspěch a jedinečná příležitost, jak zachránit za pomoci evropských fondů další historický objekt v těsném sousedství obnovených a oživených staveb Retranchementu 5. Bohužel, s přiznáním dotace zdaleka nemáme vyhráno. Celkové náklady mohou dosáhnout 120 milionů korun, což pro město znamená přílož zhruba 12 milionů korun,“ uvedla Hana Rožcová, starostka města.

„Lze počítat s tím, že v rámci soutěže se cena stavebních prací sníží, ale pro Terezín to nebude znamenat téměř žádnou úlevu. V současné době totiž není náš rozpočet tak velký, aby mohl pokrýt tuto akci tak velkou částkou,“ dodala.


Terezínská radnice už v předstihu začala hledat pomoc. Při poslední společné návštěvě Terezína přislíbili pomoc k záchraně Wiesnerova domu premiér Bohuslav Sobotka a tehdejší předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.

„Po návštěvě ministra financí proběhla jednání v Praze a na krajském úřadu a začala se hledat řešení, jak pomoci městu při realizaci. Do jednání mezirezortní skupiny pro záchranu historických objektů v Terezíně vstoupil i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž navrhl úkoly jednotlivým ministerstvům, aby zvážila, které objekty by po případném vrácení státu chtěla využít. První zájem o prostory v městské nemocnici projevilo Ministerstvo zemědělství a Generálního ředitelství finančních úřadů,“ říká Robert Czetmayer, tajemník městského úřadu.