Místo ke koupání oblíbené mezi místními i cykloturisty je lidem nedostupné už druhým rokem. Majitel někdejšího posádkového žitného mlýna v Pražské ulici Jiří Čáp průchod uzavřel kvůli dezolátnímu stavu schodů.

Zdroj: Deník„Kdyby se tam někomu stal úraz, nesl bych jako majitel odpovědnost já. Mimo jiné mi to doporučila i městská policie a radnice,“ objasnil Čáp rozhodnutí zamezit veřejnosti vstup na schody.

Ještě loni se rozpadající schody zavazoval opravit. Podle jeho slov mu v tom ale zamezuje Povodí Ohře (PO), které mu brání v přístupu z opačného břehu řeky. „Nové monolity na schodiště, z nichž každý má dva metráky, nejsme schopni nosit jen rukama ze shora. Potřebujeme zajet technikou do řeky k vyústění schodů. Povodí nás tam ale nechce pustit, protože má strach, že tam začnu stavět vodní elektrárnu,“ uvedl Čáp s tím, že povodí mu tuto stavbu nechce dovolit, neboť ji chce o kus dál postavit samo.

Možný posun snad podle Čápa nastane příští týden v pátek, kdy má na místě schůzku se zástupci PO.To, že by státní podnik opravám schodů bránil, už dříve odmítl jeho mluvčí Jan Svejkovský. „Schodiště může majitel opravit bez problémů s příslušným povolením, například k udržovacím pracím. Povodí Ohře tomu bránit nebude,“ ujistil tehdy Svejkovský.

Spory mezi majitelem mlýna a povodím vypukly už před třemi lety, kdy Jiří Čáp dostal povolení k přístupu z pravého břehu Ohře. Podle PO ale místo opravy schodů zahájil práce na obnovení elektrárny a rypadlem zasáhl do sedimentů dna pod mlýnem. Současně se zásahem do koryta narušil i funkci protipovodňového opatření města. „Učinili jsme tehdy kroky, aby ze strany pana Čápa nedocházelo k nelegální stavbě a poškozování protipovodňového opatření města,“ připomněl Svejkovský.

Jiří Čáp ze sporu odešel s pokutou 25 tisíc korun, kterou prý dodnes splácí. „Čistil jsem jen šachtu pod domem. Byl tam nepořádek a zapáchalo to tam,“ hájil své počínání Čáp a upozornil, že pokud by malou vodní elektrárnu u mlýna v budoucnu přeci jen spustil, schodiště by zůstalo neprůchozí. „Kdyby tam byla turbína a tekla by tam voda, tak po schodech nebude možné projít,“ poznamenal.

I proto městu navrhl, že k ostrovu postaví nové alternativní schodiště. Vedlo by přes zeď o několik metrů dál za mlýnem proti proudu řeky. S tím však nesouhlasí město. Starosta Terezína René Tomášek uvedl, že takové schodiště je problém. „Je tam pevností zdivo a to nesmí narušit. Je součástí městské památkové rezervace. My si nemůžeme dovolit narušovat pevnostní systém jen kvůli tomu, že chceme udělat schodiště,“ vysvětlil starosta. Jiří Čáp si ale stojí za svým a domnívá se, že to možné je. Schody tam podle něj byly i v minulosti.

Radnice, která majiteli mlýna nabízela, že se na opravě stávajícího schodiště bude také podílet, nyní podle Reného Tomáška hledá jiné vhodné místo, kam by se lidé mohli chodit koupat a neměli to z centra města příliš daleko. „Ten ostrov je samozřejmě ideální, neboť je městu nejblíže. Ale naši obyvatelé chodí i na jiná místa u řeky, například na takzvanou Pannu na pravém břehu Ohře nebo ještě směrem na Litoměřice, kde je za pietním místem travnatá stráň. Řeka je tam mělká a vhodná třeba pro děti,“ popsal starosta.