Procházky na trase jsou možné už nyní. Vybudování zhruba sedmikilometrového okruhu, především jeho značení, příprava informačních tabulí a jejich instalace, trvala zhruba půl roku.

Stezka je oficiálně zařazena mezi trasy Klubu českých turistů, má devět zastavení s informačními tabulemi, které dávají návštěvníkům z poloviny přehled o historii místa, v druhé polovině přibližují tamní přírodní zajímavosti. „První výchozí tabule se nachází v areálu Informačního centra, poslední na bojišti, respektive ravelinu XIIX, který je součástí Josefínských slavností. Návštěvníci, hlavně rodiny s dětmi, mají k dispozici aplikaci „skryté příběhy“, která je zavede do roku 1787, kdy si pevnost prohlížel císař Josef II. a průvodcem mu byl ředitel stavby generálmajor K. N. W. baron von Steinmetz. Procházka je tak doplněna o řešení zajímavých otázek a úkolů, které si panovník s generálem vyměňují,“ vysvětlil vedoucí Informačního centra Terezín Jiří Hofman.