„Špatně jsme formulovali stanovisko města," reagoval na včerejší zveřejněnou zprávu Robert Czetmayer, vedoucí odboru rozvoje výstavby a správy majetku Městského úřadu v Terezíně.

„Bohužel došlo k administrativní chybě při procesu výběrového řízení na projektovou dokumentaci v souvislosti s kanalizací v Počaplech," uvedl Robert Czetmayer. „Rada rozhodla o pozastavení výběrového řízení a provedení dalších úkonů, nikoli zrušení. Rozhodnutí přijme až na dalším jednání rady města."

„Důvodem pozastavení je skutečnost, že zadavatel se rozhodl provést detailní vyhodnocení ankety a analýzu dopadů na případnou realizaci projektu s názvem „Kanalizace obce a ČOV Počaply", jehož byla předmětná zakázka součástí," specifikovala důvody starostka Terezína Růžena Čechová.