V prosinci minulého roku přibylo městu Terezín na účet 4,7 milionu za prodané pozemky golfového hřiště. Město tak mohlo splatit půjčku a vyvázat se z úvěru, který je značným způsobem zatížil a omezil. Dnes již může Terezín zažádat o novou půjčku, bude tak mít peníze na dlouho připravované kanalizační přípojky v Nových Kopistech.

Částka, za kterou město postoupilo pozemky, na nichž golfové hřiště stojí, činila celkem 8 381 644 korun. Majitel Jiří Hamr přitom v prosinci 2011 zaplatil pouze 4,7 milionu. „Je tomu tak proto, že zbylou část již pan Hamr uhradil. Město v té době peníze potřebovalo pro získání dotací na projekt golfového hřiště. Muselo uhradit 3 640 857 Kč. Tuto částku však nemělo. S panem Hamrem tedy uzavřelo smlouvy, na jejichž základě zmíněný obnos zafinancoval právě on,“ vysvětlila starostka Terezína Růžena Čechová.

Terezín přitom o částce, za kterou pozemky golfového hřiště prodá, nemohlo nijak významně spekulovat. Vše bylo dáno již před lety – původní smlouvy jasně vymezily práva a povinnosti města i provozovatele hřiště.

„Vše vycházelo ze smlouvy o budoucí smlouvě a z dalších smluv, které byly pro město značně nevýhodné. Nám nezbývalo nic jiného, než z těchto dohod vycházet – byly platné. Ze smluv vyplývalo předkupní právo i částka, za kterou město pozemky prodá,“ vysvětlila místostarostka Terezína Hana Rožcová.

Město Terezín mělo v plánu pozemky prodat již delší dobu. Nebylo to však možné. Proč? „Od armády jsme pozemky dostali zadarmo. Podmínkou však bylo, že je nesmíme prodávat ani pronajímat – sportoviště dostalo s pronájmem jedinou výjimku. Nebylo možné ani za pronájem pozemku požadovat více peněz – stanovených 50 tisíc ročně vyplynulo z nákladů na údržbu. Lhůta, za kterou bylo možné pozemky prodat, činila deset let. Tato doba uplynula minulý červen,“ uvedla starostka Čechová.

Díky zmiňovaným smlouvám navíc bylo jasné, kdo je budoucím majitelem. „Golfové hřiště je naše již od roku 2000. V tomto roce jsme podepsali smlouvu se stávající starostkou, teď jsme dali pouze zadostiučinění naším původním smlouvám. Doplatili jsme zbytek peněz. Veškerá blamáž kolem toho v podstatě není nic. Je to jenom papír. Teď naše sportoviště funguje jako soukromopodnikatelský subjekt – jediný tohoto typu v regionu,“ upřesnil majitel a provozovatel Golfu Kotlina Jiří Hamr.


Majitel, provozovatel a jednatel Golfu Kotlina Jiří Hamr Deníku odpověděl:

„Naše plány vycházejí z původního záměru,“

Majitel a provozovatel Golfu Kotlina Jiří Hamr je od prosince 2011 vlastníkem nejen staveb na pozemcích hřiště, ale i veškerých pozemků. Odkoupil je od města Terezín za cenu mírně přesahující 8 milionů korun.

Jaké máte s těmito pozemky úmysly? Bude zde stále golfové hřiště?
Proto jsme celý objekt stavěli – aby tu bylo golfové hřiště. Naším cílem je ukázat lidem vlídnou tvář golfu a nabídnout jim ceny srovnatelné s jinými sportovišti v regionu. Zvažujeme zda hřiště nerozšířit. To se odvíjí od ekonomické situace a od toho, jak budou návštěvníci chodit.

Nějaké nové stavby?
Jediné, co ještě plánujeme a připravujeme, je rozvoj v lokalitě vedle pana Horejska – u křižovatky. Naše plány však vycházejí z myšlenky držet se původního záměru – vše tedy v rámci golfu.

V minulosti byl problém s cestou spojující Terezín s Litoměřicemi – jak cestu vnímáte dnes?
Jsme rádi, že zde cesta je a jsme rádi, že je v současné době pouze pro pěší a cyklisty. Díky omezené průjezdnosti se vyřešil problém s nadměrnou dopravou.

Co se týká návštěvnosti – odkud sem sportovci zavítají nejčastěji?
Lidé sem přicházejí hlavně z Litoměřic, Lovosic, Roudnice, Budyně, Ústí nad Labem i severu Prahy.

Anna Hrochová