Projekt vlastně vznikl už před několika lety, tehdy ale narazil na zamítavé stanovisko památkářů i města, jehož území je chráněnou památkovou rezervací. Jak uvedl Jan Svejkovský z Povodí Ohře, teď už by podle aktualizované verze neměla stavba zasahovat do nábřežních zdí.

„Je zpracována dokumentace k územnímu řízení. Elektrárna, která využije příznivého spádu zdejšího jezu, by měla vyrůst v areálu Povodí, který nepatří mezi památkově chráněné objekty, je ze 70.–80.let minulého století. Měla by mít dvě turbíny reagující na průtoky, vtok i výpusť by byly až těsně u elektrárny, takže by výrazněji neovlivnily situaci na řece.“

Podle Jana Svejkovského tvoří čtvrtinu příjmů Povodí příjmy z výroby elektrické energie v malých vodních elektrárnách. I to je jeden z důvodů, proč myšlenku vybudovat toto dílo v Terezíně neopustili. Terezínská radnice se stavbou tentokrát souhlasí. „Záležet však bude i na vyjádření památkářů,“ říká starostka Růžena Čechová s tím, že elektrická energie by městu přišla vhod.

Podobný záměr vzniká na Labi v Roudnici. Nedávno dokončili vodní elektrárnu v Píšťanech (na snímku), další je rozestavěná u jezu v Českých Kopistech, v přípravách je energetické dílo na Labi ve Štětí.

Miroslav Zimmer