Na 300 účastníků, starostů obcí a členů spolků, zástupců místní a krajské samosprávy a ministerstev, v úvodu pozdravil Eduard Kavala, předseda pořádajícího spolku pro obnovu venkova ČR, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, litoměřický biskup Jan Baxant a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

V dopoledním plenárním zasedání si vyslechli přednášky věnované politice a programu rozvoje venkova, významu rodinných farem, otázkám sociálního zemědělství, rodině a škole a také legislativě.

„Hlavním tématem konference je člověk, bez něho venkov ztrácí význam. Ve dvou dnech budeme diskutovat o otázkách rozvoje venkova, zaměříme se na aplikaci závěrů druhého Evropského venkovského parlamentu do našeho prostředí," uvedl v úvodu Eduard Kavala.

Hned v několika příspěvcích se hovořilo o tom, že do obnovy venkova se hodně investovalo a nyní je třeba věnovat stabilizaci obyvatel, především mladých lidí, kteří by zde měli práci, podnikali by a zakládali rodiny. Svou roli v tomto směru musejí sehrát zemědělské firmy a zejména rodinné farmy s podporou státu. Základem stability venkova je rodina, které osud venkova není lhostejný, a výchova v ní.

Některé přednášky byly současně úvodem do pěti odpoledních tematických worshopů, kde bylo předneseno 22 námětů. Okres Litoměřice se prezentoval zkušenostmi v oblasti životního prostředí a kulturního dědictví.

Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice Pavel Gryndler hovořil o energetické soběstačnosti obcí, Otakar Šašek, ředitel ZD Klapý, o budování protierozních pásů zeleně, Petr Liška, starosta Malých Žernosek, o zkušenostech se svozem a likvidací bioodpadu.

Zkušenosti se zefektivněním přeneseného výkonu státní správy prezentoval místostarosta Štětí Miroslav Andrt. O tématech z workshopů se následně diskutovalo ještě u kulatých stolů. Během dne mohli účastníci vyplnit anketní lístek a přispět k určení 12 problémů českého venkova.

Dnes dopoledne se zájemci můžou vybrat účast na jedné ze čtyř připravených exkurzí. Mimo jiné navštíví rodinné farmy ve Vražkově, Mnetěši, Židovicích a Držovicích, prohlédnou si vinařství v Malých Žernosekách a Třebívlicích. Odpoledne shrnou výsledky konference a schválí závěry.