Dětem nabídne celou řadu různých kroužků. Zázemí bude klub mít v Domě dětí a mládeže také v prostorách zmíněné vyšší a střední školy. Mezi aktivity, které klub nabídne, patří například skládání robotických stavebnic, specializovanou dílnu, točení a střih videí na kanál YouTube, hrátky s legem a robůtky, robotika a 3D tisk či herní doupě se stavebnicemi, a karetní i stolními hrami. Kroužky jsou rozdělené podle věku.

Zároveň bude klub i aktivně spolupracovat se všemi školami na území města v rámci výuky polytechnických oborů. A počítá se také se začleněním rodičů a prarodičů do projektu, protože do dílniček mohou chodit se svou ratolestí. Všechny tyto aktivity budou pro účastníky zdarma.