Podomním prodejem se rozumí nabídka, prodej zboží a poskytování služeb provozovaným formou pochůzky, při níž však prodejce vyhledává potenciálního spotřebitele dům od domu, a to bez předchozí objednávky.

Cestou zákazu podomního prodeje se v minulém roce dalo např. vedení města Litoměřice.

„Živnostenský zákon obce opravňuje regulovat podomní prodej formou obecně závazné vyhlášky, aniž by tím bylo porušeno ústavně zaručené právo na podnikání. Roudničtí radní se však rozhodli zajít dál a novým tržním řádem tak již tento měsíc vymýtit z ulic města i pochůzkový prodej," uvedl Jan Vancl, mluvčí města.

Ustanovení se podle něj nevztahuje na prodej předmětů v rámci konání veřejných sbírek a z tržního řádu jsou vyjmuty i tematicky zaměřené akce, jako je vánoční prodej ryb, jmelí a chvojí, prodej velikonočních kraslic a pomlázek, dušičkový prodej či vinobraní.

„Nabídka služeb při akcích konaných jednorázově u příležitosti oslav místního významu, významných dnů či státních svátků také nepodléhá regulaci, a to po dobu jejich trvání," ujistil mluvčí radnice.