Program dovedl do zdárného konce místostarosta Jiří Kožíšek. Zastupitelé na svém pondělním zasedání projednali mimo jiného zprávu hodnotící spolupráci mezi městem a Policií ČR při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Zpráva vychází ze smlouvy, která vzhledem k nové legislativě pozbyla pro nové období platnosti a nahradí ji schůzky Policie ČR s vedením města, jež by mohly přispět k operativnějším řešením nastalých problémů a připomínek občanů.

V oblasti bezpečnosti silniční dopravy a porušování pravidel silničního provozu v roce 2014 policejní hlídky zjistily na komunikacích ve městě a místní části Hrdly 53 přestupků, z toho 39 vyřídily blokovou pokutou, a pět trestných činů řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. V oblasti majetku, veřejného pořádku a soužití mezi obyvateli Policie ČR zjistila 41 trestných činů a 49 přestupků.

„Se zajištěním bezpečnosti obyvatel souvisí i řada akcí zařazených do plánu rozvoje města do roku 2018, kterým se zastupitelé rovněž zabývali. Prioritou města je vybudování chodníku v Hrdlech podél silnice II/608 zajišťujícího bezbariérový přístup cestujících k nástupišti tamní vlakové zastávky pro směr na Bohušovice nad Ohří. Na něj se tak trochu zapomnělo při výstavbě nového mostu přes železnici. Proto jsme na tuto akci s předpokládanými náklady ve výši 1,1 milionu korun podali žádost o podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Chodník chceme realizovat ještě letos," uvedl pro Deník ještě před zasedáním starosta města Hynl.

Příští rok hodlá město zahájit v součinnosti se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje první etapu výstavby komunikace pro pěší a cyklisty z Bohušovic do Hrdel a tím odstranit dopravní rizika pro tuto skupinu na frekventované silnici III/2478. Náklady na tuto akci se odhadují na osm milionů korun. K bezpečnosti obyvatel a zejména chodců má přispět i rekonstrukce osvětlení na sídlišti a instalace stop semaforu v ulici Masarykova, který má za cíl zklidnění dopravy na této průjezdové komunikaci. K posílení tohoto účelu v Masarykově ulici město uvažuje o vybudování okružní křižovatky. Pro větší kontrolu a dohled se doporučuje pokrytí problémových míst kamerovým zabezpečovacím systémem. Jeho spuštění se bude řešit podle dostupnosti technického řešení a možnosti sledování v součinnosti s Policií ČR.