Při této příležitosti si zájemci mohou prohlédnout zblízka části vodních děl, kam je běžně vstup zakázán, především plavební komory a velíny.

V sobotu 24. března se uskuteční Den otevřených dveří na zdymadle v Roudnici nad Labem. Veřejnosti budou prostory zpřístupněny od 10 do 15 hodin. Vstupné je zdarma, prohlídky začínají u vstupu do objektu, dále je možné navštívit velín plavební komory a bude připraveno inspekční plavidlo s krátkými plavbami po Labi.

Dobrovolníci uklízeli Čepel
Nová relaxační a klidová zóna vznikne u potoka Čepel