Měly by semafory Na Valech zůstat nastálo? Hlasujte v anketě níže do pátku 22.1. do 12 hodin. Hlasovat lze každých 15 minut

V některých hodinách se sice na průjezdové komunikaci tvořily kolony z obou směrů, jak od mostu Generála Chábery, tak od kruhové křižovatky na Kocandě, ale provoz byl díky vzájemnému respektování řidičů a chodců klidný. Během roku se na ní nestala žádná závažnější nehoda.

Přispěla k tomu nezbytná instalace světelné signalizace na dvou křižovatkách v ulici Na Valech.

O funkci semaforů v ulici Na Valech se už delší dobu diskutuje mezi odborníky. Větší část institucí, jako jsou komise rady města či zástupci dopravní policie, se přiklání k jejich zachování. Pro je i většina chodců a ani mezi řidiči nepanuje tolik negativních názorů. Otázkou je, jestli se podaří najít finanční prostředky na přebudování signalizace do stabilní podoby, na provoz a údržbu.

Semafory v ulici Na Valech

„My se k tomuto problému stavíme spíše pozitivně. Myslíme si, že už podruhé zkoušeným systémem dochází k cílené regulaci toho, že dopravní prostředky jedou a chodci bezpečně přecházejí komunikaci. Nastavení signalizace přispívá k plynulejší dopravě. Současná instalace semaforů je dočasné řešení, ale už proběhlo několik jednání se snahou provoz zachovat po určitou dobu i po otevření Tyršova mostu. Mělo by se tak posoudit, jestli signalizace bude přínosná i v době, kdy se doprava dostane do normálu," vysvětlil Jan Jakub, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice.

Pokud se podaří v březnu dokončit rekonstrukci Tyršova mostu a spustí se přes něj provoz, předpokládá, že při příznivém počasí začne rekonstrukce silnice II. třídy od mostu Generála Chábery do města s ulicemi Žalhostická, Žernosecká, Mrázova a Na Valech. Rekonstrukce mostu vyvolala objízdnou trasu s přestavbou okružní křižovatky na Vojtěšském náměstí a opravu by tudíž podle zákona měl zajistit na své náklady investor Ředitelství silnic a dálnic.

Semafory v ulici Na Valech

Dohody mezi Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje a ŘSD existují, ale zatím nebylo rozhodnuto, v jakém rozsahu budou opravy provedeny. Do té doby se uskuteční dílčí opravy.

„Při prohlídce jsme určili zhruba 20 poškozených míst, které v noci ze soboty na neděli a z neděle na pondělí opravila naše skupina. První noc zvládla pomocí technologie Silkot opravit 32 metrů čtverečních lokálních poruch, což byla asi polovina prací. Výhodou této technologie je, že se provádí bez velkých prodlev. Místo se nahřeje, naruší, vyplní zbývající materiálem a uválcuje. Je možné ji použít i za mrazů, nám však tentokrát komplikovalo práce husté sněžení a vznik vody, která se musela z narušených míst nejprve odstranit," uvedl Petr Jankůj, zástupce zhotovitele SDS Exmost Brno.

Mimo silnice pracovníci brněnské firmy opravili i vyvrácené obrubníky u chodníků na okružní křižovatce na Vojtěšském náměstí.