„Ministerstvo dopravy ČR a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) činily kroky, aby trať nefungovala. Švestkovou dráhu ale vnímám jako kulturně –historické dědictví,“ řekl Josef Seifert, starosta Třebívlic. „Proto se v projektu zachování trati angažuji.“

„V době, kdy se měla trať definitivně uzavřít, jsem inicioval její prázdninový provoz s tím, že okolní obce přispějí a oslovíme i sponzory,“ vysvětlil Seifert.
Podle třebívlického starosty by mohla vzniknout ucelená turistická trať z Mostu přes Lovosice a Litoměřice až do Úštěka. „Činíme už kroky, aby stát převedl trať do vlastnictví obcí sdružených ve svazku Integro. My bychom ji pak pronajali provozovateli, který se o ni bude starat.“

Tím by se mohly stát Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), které obstarají letošní prázdninový provoz. „Máme od SŽDC písemně dáno přidělení trasy, jedinou komplikací je mostek přes Granátku. Ovšem zatím mám jen ústní informaci o tom, že by se mohlo jezdit, i když jen rychlostí 10 km/h. Snad to tedy vyjde,“ řekl ředitel JHMD Jan Šatava.

Podle Seiferta Integro přes Serviso učinilo kroky k tomu, aby nalezlo vhodný způsob, jak Švestkovou dráhu provozovat. „Spojili jsme se s místními akčními skupinami Mostecko a Karlštejnsko a pracujeme na tom, aby vznikl ucelený společný projekt pro zachování regionálních tratí. Domníváme se totiž, že se to má řešit systémově.“

Seifert byl minulý týden na exkurzi v Konstantinových Lázních, kterými prochází trať Pňovany–Bezdružice. „S místní akční skupinou Český Západ – Místní partnerství jsme si prohlédli zvelebování nádraží. Bylo to podnětné.“