Začalo Velikonoční triduum, kdy byly posvěceny oleje, jimiž poté kněží poté pomazávají nemocné, biřmují a křtí. Konal se také obřad mytí nohou, kdy biskup Jan Baxant symbolicky umyl nohy vybraným mužům, tak jako to dělal Ježíš apoštolům.

Velikonoční triduum zahrnuje také Velký pátek, kdy Kristus zemřel na kříži, Bílou sobotu jako den pobytu Ježíše v hrobě a nedělní Hod Boží velikonoční, kdy se slaví Ježíšovo zmrtvýchvstání. Velikonoce jsou pro věřící vrcholem liturgického roku a největšími křesťanskými svátky.