„Celkem žádáme o přidělení tisíce kompostérů. Pokud uspějeme, obyvatelé je dostanou do zápůjčky zhruba za rok,“ vysvětlila Jaroslava Smetanová, předsedkyně Místní akční skupina Podřipsko, z. s., která žádost připravila.

Zkušenosti s pořízením kompostérů mají už některé obce z jiných mikroregionů, jako jsou například Prackovice nad Labem. Většina obcí z litoměřického okresu odváží biologicky rozložitelný odpad do kompostárny při skládce SONO. Jiné obce ho likvidují ve spolupráci na jiných kompostárnách.

Svou vlastní komunitní kompostárnu má obec Vražkov, která ji založila na místě po odstraněné velké černé skládce poblíž dálnice D8. Letos Vražkovští poprvé využili kompost ze svého zařízení při sadovnických úpravu parčíků a záhonů.