Na nádvoří tamního hradu v zázemí Hradní kavárny si malí diváci užili oblíbené písničky a pohádku O pejskovi a kočičce.

Hry, kterých má Sváťovo dividlo v současné době na seznamu několik desítek, vznikají na motivy známých pohádek. Sváťa však jejich scénáře upravuje a k pohádkám jeho žena Alenka skládá vlastní texty písniček.

Na Litoměřicku mohou děti přestavení Sváťova dividla vidět také v Brozanech nad Ohří, kde se v sobotu 11. září koná Karneval nebo v neděli 12. září v Lovosicích.