Výběrová komise doporučila, aby stávající ředitel litoměřického gymnázia Miloš Štyks setrval ve funkci. Krajští radní přesto vybrali Radku Balounovou z 2. místa. Štyks za tím vidí i zákulisní hry vedení města. „Krajský odbor školství mě nepodržel před politickou zvůlí. Přese vše, co jsem pro školu udělal,“ zlobí se.

Jak jste přišel k ředitelování na gymnáziu v Litoměřicích?

Když jsem 20. rokem vedl lovosické gymnázium, přišli za mnou někteří lidé, abych se přihlásil do konkurzu na ředitele toho litoměřického. Tehdejší vládce krajského školství Kouda, dnes trestně stíhaný, zařídil jmenování Evy Bulasové. Šel jsem do konkurzu i proto, že pozice zdejšího ředitele ohrožovala lovosické gymnázium. Modlou bylo slučování škol. Na stole byl návrh sloučit litoměřické gymnázium s lovosickým i roudnickým.

V Lovosicích se vám dařilo?

Z provinčního gymnázia jsme s kolegy udělali zařízení, kde žáci přes jejich horší předpoklady dosahovali v některých soutěžích lepších výsledků než ti z litoměřického gymnázia. Někteří mladí z Litoměřic tam chodili také. Úsměvné je, že jedním z argumentů, který mi byl teď předhozen jako důvod pro konkurz, bylo, že si děti odsud vybírají lovosické gymnázium.

K jakému posunu došlo za vašeho působení na litoměřickém gymnáziu?

Na rezervním fondu bylo povinných 50 tisíc. Teď je na něm přes dva miliony. Když chce nyní kdokoli z pedagogů jakékoli pomůcky, dostane je. Během šesti let jsme zrekonstruovali celý interiér. Nyní jsme převzali i opravené šatny. Naplánována je také přestavba přírodovědných učeben.

Jaké hodnocení vám loni v září vystavil krajský odbor školství?

Z 90 procent kladné. Vytýkal mi jen úbytek studentů způsobený slabšími populačními ročníky a to, že chodí stížnosti. Ty ale předtím inspekce vyhodnotila jako neoprávněné. Byly mezi nimi anonymy, za nimiž mohli stát i kantoři, kteří přišli o prebendy. Přes pozitivní hodnocení mě vedoucí odboru Dagmar Waicová upozornila, že poslední slovo budou mít politici.

A to poslední slovo bylo?

Náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport Petr Šmíd (SPD-SPO), který se do té doby o gymnázium vůbec nezajímal, najednou přijel do Litoměřic. Prošel si školu a odjel. Za dva dny mi volala Waicová, že politici chtějí konkurz. A abych přijel podepsat hodnocení. V něm byla na prvním místě vytknutá negativa: vyvrácený úbytek žáků a neoprávněné stížnosti. Odbor obrátil o 180 stupňů.

Jak jste reagoval?

Připsal jsem k hodnocení, že a proč s ním nesouhlasím s nadějí, že si to krajští radní aspoň přečtou. Za 14 dní vypsali konkurz. A i když jsem v něm zvítězil, jmenovali až dalšího v pořadí.

Má Šmíd zájem na vašem odchodu?

Litoměřické gymnázium je mu ukradené. Podle mě to s ním dohodl místostarosta Karel Krejza, který se v Litoměřicích snaží ovládnout vše. Včetně toho, co městu nepřísluší. Navíc se mi chtěl pomstít, což mi potvrdili i někteří lidé uvnitř ODS. Aby bylo pro Šmída jednodušší přemluvit radu k vyhlášení konkurzu, nechal Krejza na zastupitelstvu hlasovat pro podporu tohoto kroku městem, a to jako o mimořádném bodu a až poté, co se omluvila Olga Kubelková, která by jako členka školské rady gymnázia jistě vznesla námitku.

Proč by se vám chtěl Krejza mstít?

Nesouhlasil jsem s jeho návrhem, aby město na pozemcích gymnázia postavilo sportovní halu za stovky milionů z evropských fondů. Škole by to ničím neprospělo, ba naopak. Město si halu může postavit jinde. Velkým volebním hitem ODS před minulými komunálními volbami mimochodem bylo, že město gymnázium převezme. Lidé na to slyšeli. Po volbách jim ODS řekla, že by město další školu finančně neutáhlo, a bublina splaskla.

S jakými pocity odcházíte?

Nemrzí mě ani to, že končím, jako to, že v této zemi a v Ústeckém kraji dvojnásob vítězí politická zvůle, lži, osobní zájmy a populismus před tím, co by přineslo obecný prospěch.