Projekt se zabývá prostorem kolem parkoviště, autobusové zastávky a také druhou stranou ulice Osvoboditelů, lokalitou „u centra“ v blízkosti nefunkční fontány.

Jižní část plochy, které se lidově říká „u Turka“, by mohla být upravena ještě z letošního rozpočtu. Zbytek bude čekat na schválení v dalším volebním období.

Projekt je nicméně již na světě a rozsah prací bude záležet hlavně na tom, zda se městu podaří zajistit dostatečné finanční krytí.