Spolupráce společnosti Hennlich a Komunitní nadace Euroregionu Labe nabízí mladým lidem ve věku 15 až 25 let možnost finanční podpory jejich projektu v rámci 6. ročníku grantového kola na podporu mladých studentů z Litoměřic. „Jedná se o tematické okruhy z oblasti sportu, kultury nebo ochrany životního prostředí,“ vyjmenoval Pavel Šumera, jednatel společnosti Hennlich oblasti, ve kterých je možné studenty podpořit.

Jedna ze škol, která se o podporu z grantu uchází, je i 1.KŠPA v Litoměřicích. Několik tamních studentů společně vytvořilo projekt Síla lidskosti.

„V jeho rámci plánujeme například promítání filmu o Nicholasi Wintonovi, který se stal během druhé světové války zachráncem židovských dětí,“ uvedla Rita Vlčková, koordinátorka projektu ze zmíněné školy. Součástí projektu je i beseda s pamětnicí válečných hrůz paní Martou Kottovou 13. května od 17 hodin v litoměřické knihovně.

Podle Šumery není rozdělování peněz do neziskových sektorů suplování státní správy,ale snaha naučit studenty orientovat se v možnostech čerpání peněz z nejrůznějších grantů a dotací.

„Letos bylo rozhodování složitější kvůli dopadům ekonomické krize, ale přesto jsme se rozhodli pro letošní rok vyčlenit 75 tisíc korun na podporu tohoto projektu,“ vysvětlil Pavel Šumera.

Celkově již společnost Hennlich Industrietechnik věnovala v šestileté historii fondu na podporu mladých lidí žijících či studujících v Litoměřicích přes 350 tisíc korun.

Podporu studentům zajišťuje rovněž Komunitní nadace Euroregionu Labe, za kterou do Litoměřic přijela také Kateřina Niklová, která dárcovský fond spravuje.

„Všem, kteří se rozhodnou takto pomoci v neziskové sféře, patří obzvlášť v této době velký dík,“uvedla Niklová. Uzávěrka pro doručení žádostí je 24. května.

Miroslav David