Hned v úvodu se účastníci mohli seznámit s návrhy studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec a Fakulty architektury ČVUT v Praze a diskutovat nad nimi.

Dvanáct studií a návrhů se zaměřuje na využití částí města, které si studenti vybrali pro své seminární práce při loňské podzimní návštěvě Úštěka. Studenti ve svých pracích řeší lokality, jako je okolí hradu a Panský dvůr s přilehlým kulturním domem, objekt bývalé chmelárny, ale také kemp a první pláž u rybníka Chmelař.

„Protože účast na veřejném projednání nebyla kvůli svátku příliš vysoká, požádalo vedení města fakulty, aby tu studentské práce nechaly k vystavení. Jako první se s nimi 20. dubna v kulturním domě seznámí na svém veřejném zasedání zastupitelé a poté budou od května umístěny do městského kulturního střediska, aby veřejnost měla víc času na jejich zhodnocení.

„K tomu vypíšeme jednoduchou soutěž, vybereme a vyhodnotíme tři nejzajímavější práce. Velkou pozornost vzbudil návrh na změny dispozice hradu s novým objektem na místě bývalého pivovaru. Využíváno je i podzemí a obnoveny terasy. Já osobně se domnívám, že se dvěma či třemi studiemi se skutečně dá pracovat. Samozřejmě, že jsou tu i návrhy, které by asi nikdo nepovolil. Studenti našli i odvahu k řešení kulturního domu, což je kámen úrazu. Všichni by ho nejraději zbourali, ale to zatím není možné, dokud nebude dodělaný hrad. Město vypsalo architektonickou soutěž na úpravu kulturního domu, od jara by se tu měl vítězný návrh realizovat a objekt tak získá novu tvář," vysvětlil Pavel Kundrát, starosta města.

V další části programu byli účastníci seznámeni s rozpočtem města na letošní rok a s přehledem akcí. Zástupci Policie ČR hodnotili kladně provoz kamerového systému. Díky kvalitnímu přístrojovému vybavení není problém zjistit ze záběrů detaily dopravní nehody nebo obličeje aktérů narušování veřejného pořádku či jiných přestupků nebo dokonce trestných činů.