Technici nejprve studentům vysvětlili, co jejich práce obnáší, jaké se dají zajistit druhy stop a co vše lze z místa činu vyčíst. Všichni účastníci besedy poslouchali se zájmem a nadšením a následně měli možnost si vše sami prohlédnout a vyzkoušet.

Největší ohlas sklidila daktyloskopie a trasologie, ale také ochranné obleky, které si chtěl každý vyzkoušet.

(pk)