V minulém týdnu se na radnici sešli studenti gymnázia, aby si vyzkoušeli roli zastupitelů. Na jedno odpoledne se stali účastníky simulovaného zasedání studentského zastupitelstva, kde se zástupci města jednali o otázkách týkajících se dění ve městě.

Realizaci projektu zajistila radnice u společnosti Agora CE. Jeho cílem bylo zvýšit zájem mladých o komunální záležitosti a problematiku jejich města a tedy i jejich motivaci zapojit se do skutečného dění a rozhodování v obci a na druhé straně nabídnout politikům možnost seznámit se s problémy, které zajímají mladé.

Studenti si připravili několik bodů k jednání: realizaci čítárny a studovny v knihovně, vybudování rekreační zóny, skate parku a legální zdi pro graffiti a sportovní haly.

Studentští zastupitelé prezentovali body postupně. Poté předsedající vždy zahájil rozpravu. Ještě před hlasováním o usnesení dostali prostor k diskuzi simulovaní občané města. Jednání vedli starosta Vladimír Urban a místostarosta František Padělek.

Závěrem proběhla interpelace zastupitelů, kterou studenti využili pro dotazy týkající se aktuálních záležitostí, např. parkování na sídlišti a u nádraží, využití pivovaru a zámku, rekonstrukce bazénu a letního koupaliště, zprovoznění kina či oprava mostu.

„Na závěr jsme se se studenty shodli, že projekt má smysl a v budoucnu bychom mohli uskutečnit i další simulovaná zasedání,“ uvedl místostarosta František Padělek.