V Lovosicích došlo během vichřice Sabine ke dvěma vývratům menšího topolu a modřínu u Atletického stadionu. V ulici Prokopa Holého došlo k naklonění jeřábu ptačího, který musel být z bezpečnostních důvodů pokácen, protože ohrožoval ostatní dřeviny a blízkou nemovitost. Štěstím bylo, že vichřice se přihnala v období, kdy je většina stromů v bezlistém stavu, což snižuje náporovou plochu koruny stromů a pomáhá jim tak lépe extrémní situaci ustát.

„S trochou nadsázky lze říci, že prostředky vynaložené do preventivní údržby stromů ve městě certifikovanými arboristy a postupné zbavování se provozně nebezpečných jedinců se dlouhodobě vyplácí, i když v případě extrémního větru jde vždy o loterii,“ sdělila mluvčí Lovosic Petra Chourová.

Kromě vývratů stromů došlo k pádu několika velkých větví na cyklostezku u přívozu do Píšťan. Větve se odlomily ze skupiny topolů, na jejichž špatný stav upozorňoval městský úřad majitele už v létě 2019. Současný pád větve zničil nový odpadkový koš, k větším škodám ale nedošlo. Zdejší topoly jsou ovšem napadeny dřevokaznou houbou a jejich rozpad bude pokračovat.

Ke stejnému pádu větví došlo u topolů nad cyklostezkou kousek za lávkou přes Modlu. Odlomené větve zlikvidovaly silniční značení. Zdravotní stav těchto topolů je stejný jako u topolů u přívozu, kromě napadení dřevokaznou houbou jsou ještě navíc dosti proschlé.

Průřez stromů a péče o zeleň se v Lovosicích provádí průběžně během celého roku a jinak tomu nebude ani letos. „Na letošní jaro jsou naplánovány probírky ve stromořadí v ulici Máchova a Všehrdova ve vnitřním traktu u hřiště. Dále by během léta mělo dojít k výchovným, zdravotním a bezpečnostním řezům na dřevinách v lesoparku Osmička, všech sportovištích a Modle v úseku ulice Přívozní až po lávku u Brassicy,“ uvedl vedoucí odbor životního prostředí Vojtěch Hamerník.

Vichřice Sabine, která se prohnala Litoměřickem před dvěma týdny, si svou daň vybrala hlavně v lesích. „Nejvíce stromů popadalo nad Třebušínem. Lehla tam celá stráň smrkového lesa, jež byla z větší části nakažená kůrovcem. Většinu stromů vítr vyvrátil i s kořeny, těch zlomených je minimum,“ popsal Jindřich Pávek, lesní hospodář, který se stará o porosty obci Lovečkovice.

Nebývale silný vítr poznamenal také Roudnici nad Labem. Sice nedosahoval takové úrovně jako na jiných místech, ale i přesto po sobě zanechal škody.

Několik stromů se zlomilo i v prostoru lesoparku Pod Lipou. Nejednalo se však jen o důsledek silného větru. Dřeviny v lesoparku jsou nejen staré, ale i nemocné a silný vítr jejich osud jen urychlil. „K jejich špatnému stavu přispělo právě jejich opakované zaplavení při velkých povodních na Roudnicku v letech 2002, 2006 a 2013, kdy v místě stála voda i několik týdnů,“ poznamenal vedoucí roudnického odboru životního prostředí Vladimír Drož.