Školkaři přes léto neodpočívají, naopak mají nejvíc práce, musí během dvou měsíců připravit očkováním stromky pro jejich prodej a úspěšný růst v následujících letech. Na jejich práci závisí pozdější produkce kvalitního tuzemského ovoce. V minulosti se na soběstačnosti přípravy stromků a keřů podílelo v regionu zhruba deset školek, jen bývalá Šlechtitelská stanice Těchobuzice dokázala každoročně naočkovat na půl milionu stromků. Dnes toto řemeslo na Litoměřicku hájí už jen tři rozhodující producenti. Podobně jako v pěstování ovoce čelí silné konkurenci zejména z Polska.

Na tradici těchobuzické stanice navázala koncem 90. let společnost Sempra Litoměřice a pokračovala ve výrobě oček, roubů a jabloňových podnoží pro ostatní školkaře v Česku a na Slovensku. „Během 20 let se však požadavky na sortiment výrazně změnily. Vlivem dovozu levných jablek z Polska došlo v Česku k útlumu výsadby nebo obnovy sadů s jabloněmi. Zájem je nyní hlavně o intenzivně plodící odrůdy, které čeští školkaři nejsou schopni vyrobit pod vlivem drahých licencí. A tak pro nás zbývá pouze zahrádkářský trh, a to prostřednictvím jednoho významného obchodního řetězce. Zhruba 80 procent své produkce stromků přesazujeme do kontejnerů. V současné době je ze strany odběratelů největší zájem o podnože vysokokmenů pro obnovu alejí podél cest a silnic, které se připravují z bujně rostoucích oddělků. Zájem je i o stromky starých původních odrůd. V těchto dnech dokončujeme očkování hlavně broskvoní. Téměř všechny stromky děláme na podnože množené v Itálii, které zaručují dobré ujmutí a pěkný tvar,“ vysvětluje ředitele společnosti Radoslav Potůček.

Na tradici svého otce, který se věnoval pěstování a šlechtění keřových růží, navázal v roce 1997 Petr Kukla ze Sulejovic. Jeho ovocné školy patří mezi největší v Ústeckém kraji, z plochy 20 hektarů ročně vyprodukuje na 100 tisíc ovocných stromků a keřů všech možných druhů a odrůd. „Náš široký sortiment doplňujeme o balené či kontejnerované výpěstky od našich partnerů. Sami jsme jedinou školkou v ČR, která má licenci na žádané sloupové jabloně Bellerina v šesti odrůdách. Podobně jako některé další školky jsme reagovali na zájem o staré odrůdy. My se však zaměřujeme na zákrsky, které zatím nikdo nedělá. Mezi naše nejprodávanější produkty patří například krásně kvetoucí a plodící keřová broskvoň, kterou lze pěstovat i v květníku,“ prozradil Petr Kukla.

Téměř 30 let se věnuje školkaření Petr Buřil z Horních Beřkovic. Také jeho mrzí, že školkařský obor pomalu skomírá. „Je to sice dřina, ale odměnou za ni je nádherný pocit při sledování vývoje rostlin, kdy během krátké doby vyroste z očka plodící strom. Mohu to posoudit, začínal jsem obdělávat ručně hektar pronajatého pole s výpěstky meruněk a broskvoní. Teprve po dvou letech jsem si mohl za první výdělek koupit techniku. Dnes máme školku na 12 hektarech, z které produkujeme prakticky veškerý v Česku žádaný materiál včetně růží, jen ořešáků dodáme ročně na trh přes 20 tisíc kusů," říká.

"Během léta musíme naočkovat zhruba 40 tisíc stromků a 10 tisíc dřevin drobného ovoce. Většinu produkce odebírá jedno středočeské zahradnické centrum, které je rozesílá dál po Česku, část prodám přímo ze dvora. V posledních osmi letech se podílím na krajinotvorbě, pěstujeme staré odrůdy vysokokmenných jabloní využívaných k obnově stromořadí podél cest a cyklostezek, dnes už jich mám v nabídce 80 druhů. Mimo školku se okrajově věnuji sadařství, na 10 hektarech máme meruňkový sad, který letos zázračně plodil, byly jsme jedna z mála českých firem, jež plody mohla nabídnout veřejnosti,“ prozradil Petr Buřil.