Jako mají Krkonoše svého slavného pána hor, tak i České středohoří potřebovalo svého ochránce. Myšlenka na vznik Středohoře se objevila před 12 lety a vycházela z absence místních legend. „Jedná se o mystickou postavu, která pozitivně ovlivňuje vnímání obyvatel krajiny Českého středohoří, formuje jejich vztah k přírodě, alei úctu a zodpovědnost k místu, kde žijí,“ upozornil starosta Hlinné Martin Ušala.

Postavu Středohoře, kterou ztvárňuje sochař Libor Pisklák, si lidé rychle oblíbili. Přichází za zvuku fujary na všechny tradiční akce, jako jsou Velikonoční jarmark, Dožínky, Slavnosti pastvin, Vánoční troubení za účasti pastýřů a podobně.

Velká pirátská bitva se odehrála v sobotu 12. srpna v Terezíně.
OBRAZEM: Terezín viděl velkou pirátskou bitvu. Nadchla tisíce lidí

V posledních dvou letech se proto zrodil nápad vytvořit také sochu Středohoře. Obec vybrala místo, ze kterého bude moci socha Středohoře „ochraňovat“ celé České středohoří. „Toto místo se nachází u starodávné kamenné cesty vedoucí od památné lípy v Hlinné k vrchu Hradiště. Na sochu bude použit hořický pískovec, do kterého bude vysekána třímetrová socha osazená na kamenný pískovec. Podél cesty vedoucí k místu uvažovaného umístění sochy jsme už v rámci obecní akce vysadili ovocné stromy,“ vysvětlil starosta Hlinné.

Vytvoření sochy přijde na 710 tisíc korun. Obec už také spustila sbírku, v níž mohou lidé na sochu Středohoře přispět. „Prozatím se podařilo vybrat přes 340 tisíc korun,“ podotkl Ušala s tím, že práce na soše začnou už zanedlouho. „Kamenný kvádr bude přivezen začátkem září do Hlinné, kde bude zahájeno opracování,“ dodal. 

Kdo by chtěl na vytvoření sochy Středohoře přispět jakoukoli částkou, může tak učinit na účtu obce Hlinná 6146008379/0800.