Na výstavě se budou prezentovat střední školy a učiliště s cílem pomoci deváťákům a jejich rodičům při výběru studia a přípravě na budoucí povolání. „Na výstavě můžete načerpat veškeré informace o škole, která vás zajímá. Celou akci pořádáme ve spolupráci s Úřadem práce Litoměřice, který má trh práce nejlépe zmapovaný, bude na výstavě mít své infocentrum a bude nápomocen při výběru školy a následného povolání,“ pozvali pořadatelé.

Výstava se koná v pátek 5. a v sobotu 6. listopadu na výstavišti Zahrada Čech.