Studenti před odbornou porotou složenou ze zástupců kraje, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Svazu průmyslu a dopravy ČR prezentovali své projekty. Velkého úspěchu dosáhla Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí, která obsadila 2. místo.

V soutěži zvítězilo Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany.