Tomáš Rotbauer asistuje při všech akcích, kde se shromáždí víc lidí, dohlíží na dopravu ve městě, na parkování a už několikrát upozornil na nebezpečná místa pro chodce či vozidla, vzniklá v souvislosti s probíhajícími rekonstrukčními pracemi.

NOVÁ HLÍDKA V TEREZÍNĚ. Tomáš Kalina není v Terezíně nováčkem a dobře zná tamní podmínky a poměry.

Jeden strážník na všechno nestačí, proto město vytvořilo druhé místo, a to pro asistenta prevence kriminality. „Vzhledem k tomu, že program podpory prevence kriminality od ministerstva vnitra byl letos na konci pozastaven a nový se zatím nevyhlásil, využili jsme možnosti obsazení místa uchazečem z úřadu práce. Podmínky jsou pro město nakonec ještě příznivější. Preventista Tomáš Kalina se strážníkem včera a předevčírem monitorovali místa, na která by se měl při svých obchůzkách zaměřit. Důraz bude kladen i na monitorování dopravy ve městě. Výsledky zjištění bude předávat strážníkovi, který je bude řešit," vysvětlil Roman Vítek, pracovník vnitřní kontroly Městského úřadu v Terezíně.

NOVÁ HLÍDKA V TEREZÍNĚ. Tomáš Kalina není v Terezíně nováčkem a dobře zná tamní podmínky a poměry.

Tomáš Kalina není v Terezíně nováčkem a dobře zná tamní podmínky a poměry. Ustavení funkce preventisty vychází z koncepce zajištění bezpečnosti v městě, kterou připravila pracovní komise, v níž jsou zástupci koaličních i opozičních stran a také Policie ČR. O svých dalších návrzích bude nejprve informována městská rada.

NOVÁ HLÍDKA V TEREZÍNĚ. Tomáš Kalina není v Terezíně nováčkem a dobře zná tamní podmínky a poměry.