Tímto byly nahrazeny tahače, které rozvoz stravy zajišťovaly od dob otevření stravovacího provozu v roce 1985. Jeden z původních tahačů byl ponechán jako rezerva pro případ údržby nebo poruchy nových zařízení. Na nákup akumulátorových tahačů v celkové hodnotě přes půl miliónu korun byla vypsána veřejná zakázka, jejímž vítězem se stala firma TPC Industry Czech Republic. Zároveň s akumulátorovými tahači byl v rámci stejné veřejné zakázky zakoupen elektrický paletizační vozík v hodnotě 30 tisíc korun.