Park, čítající 550 stromů, je tvořen z podstatné části topoly, které jsou ve špatném zdravotním stavu. Mají být proto do jednoho vykáceny a nahrazeny jinými, vhodnějšími dřevinami. K zemi jich postupně půjde 376.

Náhradní výsadba
Pokácení stromů je řádně povoleno odborem životního prostředí MěÚ Lovosice, který o jejich likvidaci rozhodl na základě odborného znaleckého posudku a stanoviska CHKO. Musí tu však být vysázeny stromy nové.

„Náhradní výsadba probíhá postupně. V této lokalitě již byla provedena v množství 150 stromů v druhové skladbě dub, olše, ořešák, jasan, jilm, lípa, javor, habr. Další část výsadby 130 ks dřevin bude provedena v roce 2011,“ uvedl Ivo Švingr z odboru regionálního rozvoje a správy města Lovosice, který má na starosti péči o zeleň.

Prioritou celé prováděné rekonstrukce lesoparku, jež probíhá už od roku 2007, podle něj zůstávají i nadále bezpečnostní a zdravotní kritéria. Změna druhové skladby přinese napřílad potlačení výskytu alergenů z topolového květenství.

Zimní mrazivé měsíce jsou pro kácení na Osmičce ideální. „Nyní jsou k řezání vhodné podmínky, protože tato lokalita je běžně vlhká a podmáčená. Tím, že je teď mráz, je to tu pěkně tvrdé, takže se příliš neponičí plocha. Navíc je období vegetačního klidu a stromy se mohou bez problémů kácet,“ uvedl při práci Lukáš Orsák, jednatel zhotovitelské firmy Lesors.

Pokácení jednoho stromu trvá zhruba hodinu, firma má však na starosti i další související práce.

„Zhotovitel provede pokácení, odvoz dřevní hmoty, štěpkování větví, vyfrézování pařezů a uvedení travnatých ploch do původního stavu,“ přiblížil podmínky zakázky Ivo Švingr.

Zhotovitel zajistí také prodej dřeva, ze kterého město získá finance na zaplacení prací ve výši 350 tisíc korun.

Park je přístupný
Vytěžení dřeva a uvedení ploch do původního stavu musí být podle smlouvy o dílo hotové do konce února. Příznivci procházek po lesoparku nejsou těžbou dřeva příliš omezeni. Park je běžně přístupný. Z bezpečnostních důvodů je však pohyb osob v blízkosti kácení omezen.