„Program je složen ze tří bloků,“ přiblížil Kamil Soukup, ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice. První den byl věnován regionálnímu cestovnímu ruchu a veřejné osobní lodní dopravě. Dochází i na prezentaci novinek z oblasti venkovské a aktivní turistiky.

V rámci konference, která se koná pod záštitou vicepremiéra a senátora Alexandra Vondry, hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče, probíhá i pracovní setkání několika náměstků hejtmanů zodpovědných za cestovní ruch a předsedů krajských sekcí Asociace hotelů a restaurací ČR.

V pátek, druhý den konference v domě kultury, budou její účastníci pokračovat v prezentacích na téma cykloturistika a Litoměřice představí svůj úspěšný projekt veřejné lodní dopravy na Labi.

Představuje se tu například i Nadace Partnerství, která je koordinátorem rozvoje Labské stezky na českém území a prezentuje v Litoměřicích své záměry s touto stezkou.

Elberadweg, tedy německá část stezky, byla na nedávném veletrhu cestovního ruchu ITB Berlín opět vyhlášena nejpopulárnější německou cyklostezkou.

„Je nejvyšší čas dobudovat chybějící úseky stezky v České republice, abychom mohli využít potenciálu této stezky i u nás. Ve spolupráci s německýmikolegy proto chceme již letos vydat informační brožuru o úseku od hranice v Dolním Žlebu po Vrchlabí a odbočce z Mělníka do Prahy. Na stezku by se tak již letos v létě mohli vydat cyklisté s průvodcem v ruce,“ řekl koordinátor české části Labské stezky Ondřej Fábera z Nadace Partnerství.

Podle místostarosty Litoměřic Jaroslava Tvrdíka naznačil první den jednání, že konference bude úspěšná.

„Účastníků se sešlo nad očekávání a podařilo se nám zajistit všechny odborníky, které jsme slibovali v programu. Ohlasy na konferenci jsou velice příznivé. Nejen na samotná vystoupení, ale i na její organizaci a rozsah,“ je spokojen místostarosta.

„Daří se soustředit pozornost odborníků a veřejnosti na České středohoří a Litoměřice jako turisticky atraktivní lokalitu.“

Město získalo dotaci z Regionálního operačního progranu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad na realizaci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“. Součástí tohoto projektu je právě pořádání konference Stop and Stay.