Hamburk – Vídeň

Právě Labská cyklostezka a na ní navazující projekty by mohly v budoucnu výrazně zvýšit turistický ruch v celém okrese. Stezka totiž propojí Hamburk a Vídeň. Je to také jediná cyklostezka první třídy, která prochází Ústeckým krajem.

Jak upřesnila Soňa Poupětová z krajského úřadu Ústeckého kraje, v okolí Litoměřic zbývá dokončit například chybějící úseky od Libochovan po Křešice.

Jako první přijde na řadu úsek Litoměřice – Třeboutice. Finální dokončení všech chybějících částí cyklostezky na Litoměřicku pak budou řešena až v rámci poslední, třetí etapy budování této cyklistické magistrály.

Konec v roce 2011

„Předpokládané ukončení první etapy projektu je v roce 2011. V Ústeckém kraji se napojují tři další cyklostezky – Krušnohorská, vedoucí po hřebenech Krušných hor, cyklostezka okolo řeky Ploučnice (obě se napojují v Děčíně) a cyklostezka okolo řeky Ohře, která se napojuje v Litoměřicích. Celková délka cyklostezky na území Ústeckého kraje činí 96,5 km,“ uvedla Soňa Poupětová.

Hotových je 50 km

V současné době je dle stanovených kritérií dokončeno zhruba padesát kilometrů stezky. Práce na jejím dokončení budou zahájeny pravděpodobně v letošním roce. Zástupci kraje by do června 2009 měli podepsat smlouvy o dotaci. Ta byla kraji přislíbena z Regionálního operačního programu Severozápad.

Jak uvedl Zbyněk Šebesta z tiskového oddělení kanceláře hejtmanky Ústeckého kraje, cílem projektu je rozvoj kvality dopravní obslužnosti a dopravního propojení regionálních center osídlení, jejich spádových oblastí a sousedních regionů.

„Realizací projektu chce Ústecký kraj zajistit nejen dobudování této páteřní nadregionální cyklostezky, ale i zvýšit podíl cyklistické dopravy v regionu jako formy udržitelné dopravy a zajistit zvýšení bezpečnosti cyklistů využívajících stezku,“ sdělil Zbyněk Šebesta.

Celkové náklady první etapy dokončení cyklostezky, která zahrnuje část z Litoměřic do Třeboutic, činí 72 milionů korun. Podíl fondů Evropské unie na financování je 85%, státní rozpočet přispívá 7,5% a spoluúčast ve výši 7,5%, tedy 5,4 milionu korun poskytlo Statutární město Ústí nad Labem.

Součástí I. etapy jsou i další činnosti, jako budování partnerství, propagace stezky, koordinace a řízení projektu.