Podle ekvivalentního přepočtu tak ušetřili 166 MW hodin elektrické energie, 7 162 litrů ropy, 748 kubíků vody a přes sedm tun primárních surovin. Odborníci vypočetli, že recyklace 100 televizorů ušetří spotřebu elektrické energie pro průměrnou domácnost na čtyři roky. Mimo to Štětští tímto sběrem snížili emise skleníkových plynů v přepočtu o 38 tun oxidu uhličitého.

Elektroodpad je však jen zlomek materiálu, který je třeba v domácnostech třídit a odvážet k recyklaci. Obrovské množství využitelného materiálu končí na skládkách a zbytečně zatěžuje rozpočet města. Štětí loni zaplatilo za svoz a likvidaci komunálního a biologicky rozložitelného odpadu zhruba osm milionů korun, při výpočtech výdajů a příjmů, přičemž obyvatelé zaplatili necelou polovinu, vychází, že město službu dotovalo částkou zhruba 3,7 milionu korun.

Města a obce musí přijmout do konce března příštího roku plány odpadového hospodářství, které budou reagovat na ukončení skládkování komunálního odpadu v roce 2024. Na otázku, v jaké fázi je příprava plánu ve Štětí, příští týden odpoví Miroslav Andrt, místostarosta města.