Zájemci můžou využít dopravy autobusem z Mírového náměstí, odjezd ve 14 hodin. Po prohlídce je doporučena procházka zpět podél Labe. Slovem účastníky doprovodí Miroslav Plaček. Po návratu se uskuteční v kostele sv. Šimona a Judy varhanní koncert.