Štětský vzdělávací ústav je v Ústeckém kraji třetím, který s fakultou takovou smlouvu uzavřel. Cílem je motivovat studenty ke studiu přírodovědných oborů a vyhledávat mladé technické talenty. Na druhé straně škola získá přístup do moderních laboratoří, možnost exkurzí a odborné pomoci ze strany akademických pracovníků.