Právě na této komunikaci si dali pracovní schůzku zástupci Města Štětí, Krajského úřadu Ústeckého kraje a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Do čtrnácti dnů schválí plán oprav
„V nejbližších čtrnácti dnech bude Rada kraje schvalovat plán obnovy komunikací. Schůzku jsem zprostředkovala proto, aby se zástupci SÚS podívali přímo na místě, jak tady ty komunikace vypadají,“ uvedla radní Ústeckého kraje Jana Ryšánková.

Jak dále vysvětlila, silnice jsou po zimě rozbité více než obvykle, finanční prostředky na jejich údržbu se však ztenčily oproti loňskému roku zhruba na polovinu. Kraj musí rozhodnout, které úseky je nejvíce nutné opravit.

Peněz je málo, zhruba polovina
Z rozpočtu kraje bylo na opravy komunikací vyčleněno asi 40 milionů korun, nyní budeme schvalovat 56 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. To je dohromady necelých sto milionů korun. Na to, aby se zacelily největší díry v komunikacích, by ale bylo potřeba dalších zhruba sto milionů korun, takže těch peněz je samozřejmě málo,“ informovala Jana Ryšánková.

Štětí, které leží až na hranici se Středočeským krajem, se cítí, co se týká údržby silnic, opomíjené. „Mají to tu na kraji, tak tu vždy jen dojedou na konec, jak to vyjde. Rádi bychom se posunuli někam dál,“ postěžoval si na nevalnou zimní údržbu místostarosta Štětí Petr Domorázek.

Jak přislíbil náměstek SÚS ÚK Jaroslav Tačner, silnice by měla být v letošním roce opravena. „Na této silnici budou provedeny souvislé opravy. Dojde k jejímu vyfrézování, provedení vyrovnávky a následně bude položen nový koberec, což si myslím, že je na toto poškození vyhovující. Mohu zodpovědně říci, že do konce května to bude hotové,“ uvedl.

Jak dále přiblížil, na Litoměřicku má SÚS vytipováno několik úseků, které je třeba letos opravit. Souvislé opravy se budou zřejmě provádět v úsecích Velké Žernoseky – Malíč, Libochovice – Slatiňany, Mukařov – Konojedy, Hospozínek – Bříza, dále na silnicích třetí třídy v Židovicích, Kamýku a jmenovaná komunikace ve Štětí. Další rozbité úseky budou prozatím pouze vyspraveny.

„Kvůli nedostatku financí bude velká část oprav prováděna pouze výspravou, nikoliv souvislým kobercem, který je samozřejmě dražší. Doufáme, že nějaké finanční prostředky budou uvolněny ještě v průběhu roku,“ uzavřel na místě vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Jindřich Franěk.