Zlepšit kvalitu ovzduší ve městě a jeho blízkém okolí nebo podpořit sportovní aktivity a školy má nové Memorandum o spolupráci mezi firmou Mondi a městem Štětí. Dokument podepsal starosta města Tomáš Ryšánek a generální ředitel štětské divize Mondi Roman Senecký. „Jedná se o další důležitý krok k prohloubení spolupráce města a firmy Mondi,“ prohlásil starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Smlouva řeší společné postupy při zlepšování kvality ovzduší ve městě a jeho blízkém okolí či účast společnosti Mondi na rozvojových projektech města. Zabývá se také projekty v oblasti životního prostředí a modernizací výrobních celků v areálu společnosti, podporou vzdělávání, sociální oblasti a komunit, kulturně společenských aktivit, sportu tělovýchovy a zdravého životního stylu.

„Firma Mondi poskytne školským zařízením peníze na projekty, které se týkají modernizace vybavení. Na žádost školám také darujeme papír. Mondi Štětí umožní odbornou praxi pro studenty, exkurze do závodu, přednášky odborníků a nadále bude podporovat technické vzdělávání formou společných projektů s městem Štětí a školskými zařízeními,“ řekl ředitel štětské továrny Roman Senecký.

Finanční dar městu pro letošní rok činí 3,5 milionu korun. Většina půjde na rekonstrukci prostranství před kinem a opravu fasády budovy kina.

„Firma městu pomáhala i v minulých letech. Nicméně letošní částka je historicky nejvyšší. Toho si nesmírně vážíme a věříme, že i v příštích letech budeme takto spolupracovat a vymýšlet investiční možnosti společně,“ uvedl starosta města Štětí Tomáš Ryšánek.

Jan Štok