Na návrh místostarosty Štětí Petra Domorázka získá čestné občanství města Štětí dirigent Jaroslav Bílý, který od roku 1960 vedl dechový orchestr ve Štětí a v roce 1970 stál také u zrodu zdejšího festivalu.

Cenu města převezme dlouholetý hudební pedagog a dirigent Jiří Lhotský, který vede Dechový orchestr města Štětí posledních dvacet let a patří každý rok mezi hlavní organizátory festivalu.

„Obě ocenění budou předána na slavnostním zahájení letošního jubilejního ročníku FEDO,“ uvedl Petr Domorázek.

Ten se rozhodl navrhnout udělení čestného občanství právě při příležitosti 40 let od založení festivalu.

„Čestné občanství je nejvyšší možné ocenění města, a myslím si, že pan Bílý si je za založení FEDO rozhodně zaslouží. Kvůli politickým neshodám mu bylo podle mého názoru v minulosti ze strany města ukřivděno. Pan Lhotský se výrazně podílí na organizaci FEDO a je autorem řady novinek, které tam letos budou,“ vysvětlil Domorázek.