Celkem 3785 tun komunálního odpadu loni vyprodukovalo Štětí. To je o 67 tun více než v roce 2018. Zároveň však vzrostlo také množství vytříděného odpadu a město se chystá třídění i nadále podporovat.

V pátek 12. června proběhne poprvé ve Štětí a jeho místních částech zesílený svoz vytříděných plastů a tatrapakových obalů. Město si u svozové společnosti zajistilo 120litrové nádoby, jejichž obsah jednou za 14 dnů nechá odvézt. Aktivita se týká majitelů rodinných a rekreačních domků.

„Naše město se snaží dlouhodobě podporovat třídění odpadu, proto jsme zvolili i tento krok. Měli jsme připraveno k rozdělení 700 nádob a v první vlně jsme je téměř všechny rozdělili. V místních částech Počeplice a Hněvice se jimi vybavilo téměř 90 procent všech obydlených domů. Očekáváme další zájemce hlavně přímo z města, kam bylo rozmístěno 228 nádob,“ uvedl starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Tento svoz má za hlavní cíl minimalizovat dosud významný podíl plastů ve směsném odpadu. To, že lidé budou moci tyto složky třídit přímo doma a ukládat je rovnou do žlutých nádob, přispěje rovněž k dosažení vyšší kvality vytřídění. „Věřím, že to bude fungovat. Je to obdobné jako svoz biologicky rozložitelného odpadu od rodinných domků, kdy si každý za svou popelnici ručí a dává do ní jen to, co do ní skutečně patří. Jsme si vědomi toho, že rozšířený svoz se prodraží, to ale bude částečně kompenzováno bonusy za vytřídění většího objemu tohoto odpadu,“ připomněl místostarosta Štětí Miroslav Andrt.

Přístup lidí ke zlepšení třídění částečně ovlivňuje i výše místních poplatků za svoz a jeho likvidaci. Tyto celkové přímé náklady činily loni ve Štětí přes 12 milionů korun, přičemž o zhruba půl milionu korun stouply náklady na likvidaci odpadu.

Toto zvýšení podle místostarosty Andrta vychází nejen ze zdražení služeb, ale právě z většího množství sebraného a vyseparovaného odpadu.

Vůči tomu město vybírá v místním poplatku za odpady 500 korun od občana, což představuje roční příjem zhruba 3,5 milionu korun. Ze systému sběru a recyklace získává město zpětně ročně zhruba 800 tisíc korun, asi třetina je za vytříděné plasty.

Výše poplatku, kterým lidé na svoz odpadu přispívají, se obec od obce liší. Nejméně, 250 korun, platí obyvatelé Lovosic, Brozanští hradí 480, Litoměřičané 498, Úštěčtí 500, Roudničtí 670 korun.

Řadu let se tyto poplatky nezměnily, výjimkou je například obec Prackovice nad Labem, kde zastupitelé rozhodli o zvýšení platby z 500 na 700 korun. Poplatník v Prackovicích a Litochovicích však může na bonusech za vytříděné plasty, papír a kovy a uložení do sběrných pytlů získat až 250 korun, vícečlenné domácnosti dokonce až 500 korun. „Pytle svážíme do sběrného dvora, odpad dotřiďujeme, plasty a papír lisujeme a připravujeme k odvozu a zpeněžení. Prázdné pytle se vrací do domácností. Lidé na bonusy slyší a není výjimkou, že si poplatky díky nim výrazně sníží,“ vysvětlila starostka Andrea Svobodová Křešová.