Po dvou měsících se stav podařilo zlepšit, ale na cestující čeká za necelý měsíc další technická úprava jízdních řádů v souvislosti s odstavením Tyršova mostu v Litoměřicích.

„O problémech s dopravou jsme se doslechli od cestujících jen sporadicky, po telefonu, nedošla k nám žádná oficiální stížnost. Informace přicházely hlavně ze škol, když jim žáci začali docházet na první hodiny pozdě. Nakonec jsme na jedné škole museli posunout i vyučování," vzpomíná na zkušenost s novým dopravním systémem starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Cestující ve Štětí ani nevěděli, že jim už v prosinci Ústecký kraj otevřel pro zlepšení servisu dopravní kancelář v prostorách restaurace Palermo na Novém náměstí. V ní můžou získat v pracovních dnech informace o spojích a cenách jízdného a zakoupit si i bezkontaktní čipovou kartu. Od ledna je novinkou na tomto pracovišti Bus Line možnost pořízení časové jízdenky na sedm až 90 dní.

„O zřízení této dopravní kanceláře jsme oficiálně nebyli informováni a musím podotknout, že ani o samotném zavádění nového integrovaného tarifu Doprava Ústeckého kraje náš úřad nebyl dostatečně informován. Domnívám se, že kdyby postupoval při tvorbě jízdních řádů tak jako v minulosti, nedocházelo by k takovým problémům," říká starosta Štětí.

Vzhledem k tomu, že Štětí se nachází na samých hranicích se Středočeským krajem a mnoho obyvatel cestuje za prací nebo do škol v mělnickém okrese nebo až do Prahy, je pro tuto část regionu důležité i dopravní spojení tímto směrem. Cestující mají možnost jezdit ze Štětí i vlakem, ale to se musí nejprve dostat na jedno ze dvou nádraží, která jsou z centra vzdálena přes kilometr. Proto je víc než vlak využíván autobus.

„Od 7. dubna začne fungovat pilotní projekt společné integrace dopravy v oblastech Mělník a Neratovice. Dotýká se i našeho města, kam směřují dvě linky. Projekt bude mít napojení na integrovanou dopravu v Praze. Na rozdíl od Ústeckého kraje jsme byli v době příprav zváni na Mělník, kde jsme získávali informace o přípravách," dodává Tomáš Ryšánek.

Jedna autobusová linka jezdí ze Štětí k metru do Prahy – Ládví, místo do Holešovic, druhá do Mělníku. Dopravcem zůstala společnost ČSAD Mělník. Město bude i nadále doplácet ztrátovost linek v úseku ze Štětí na hranice krajů, což je zhruba 15 tisíc korun měsíčně. Pro cestující, kteří využijí spoje pravidelně a jezdí ještě dál po Praze, bude cenově výhodný nový tarif .