Město tu ve spolupráci s Kulturním střediskem, Základní uměleckou školou a Domem dětí a mládeže Štětí připravuje na Novém náměstí od 14. hodiny program, spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromu. K tomu dojde v 18 hodin.

Lidé, kteří dorazí ve středu tak mohou slyšet na Novém náměstí dobovou vánoční hudbu v podání seskupení Řemdih, vystoupí i Sváťa Horváth se svým loutkovým dividlem, Podřipský žesťový kvintet a Kouzelná flinta s vánočními koledami.

Zdejší Základní umělecká škola ve spolupráci s městem pořádá také velkou vánoční výstavu dětských prací. Té se zúčastní školy, školky, družiny, Speciální škola a další organizace, které pracují s dětmi.

Program, který vyvrcholí rozsvícením vánočního stromu, potrvá zhruba do devatenácté hodiny.

O den později se v sále Kulturního střediska koná Mikulášská nadílka. Ta začíná v 15 hodin a její součástí bude i dětská diskotéka. Vstupné činí 20 korun.